/
 
 
Ulla-Britt Ahlström är socionom och legitimerad psykoterapeut med fortbildning i intensiv psykodynamisk korttidsterapi och panikfokuserad psykodynamisk psykoterapi. Har arbetat med behandling individuellt och i grupp sedan 1980 och med psykoterapi sedan 1995. Erfarenhet av arbete inom socialtjänst, familjerådgivning samt mångårig erfarenhet av institutionsvård. Deltagit i uppbyggnaden av olika behandlingshem och utvecklandet av missbruksbehandling, metoder och arbetsformer. Har arbetsledare- och projektledarerfarenhet samt ledarskapsutbildning. Arbetar med individuell psykoterapi med vuxna, unga vuxna, parsamtal, konsultation och rådgivning.

Marie Eriksson är socionom och legitimerad psykoterapeut. Har arbetat med psykosocialt behandlingsarbete samt terapeutiska samtal sedan 1980; både individuellt och i grupp. Har arbetat med barn, ungdomar och vuxna inom kommunal verksamhet och inom psykiatrin. Har mångårig erfarenhet av institutionsvård och utvecklandet av metoder och arbetsformer. Har arbetat med psykoterapi sedan 1995 och med handledning sedan 2008. Arbetar med psykoterapi i olika former med vuxna, unga vuxna samt även med par; familjerådgivande samtal.

Christina Fredlund är socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare. Har sedan 1989 erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete både individuellt och i grupp. Har arbetat inom institutionsvård för vuxna, barn och ungdomspsykiatri samt ungdomsmottagning. Har arbetat med psykoterapi sedan 1995 och med handledning sedan 2008. Arbetar med psykoterapi med både vuxna, unga vuxna från 23 år samt par och familjer. Arbetar med handledning.


Ulla-Britt
Christina
Marie