Föräldrasamtal/konsultation
Om du/ni har hamnat i en situation med ditt barn eller din tonåring som känns svår att ta sig ur på egen hand, så kan du/ni vid ett eller flera samtal få hjälp att hantera relationen.

Par- och familjesamtal
Detta är en behandlingsform för par/familjer som önskar hjälp med känslomässiga svårigheter i sina relationer. Att leva tillsammans kan vid olika tidpunkter i livet innebära svårigheter såsom kriser, kommunikationssvårigheter, depressioner, sexuella problem mm. Det går även bra att söka hjälp vid sjukdom, förlust, separationer eller andra förändringar t ex styvfamiljsproblematik. I samtal med terapeuten får ni som par hjälp att lösa er problematik genom kommunikation, egna insikter samt förståelse för varandra.

Psykoterapi för unga vuxna från 23-30 år
Detta är en speciell form av terapi en eller flera ggr i veckan för dig som är ung vuxen och som utgår från dina svårigheter och/eller dina symtom. Man kan se symtom som en reaktion på något som hänt i livet. Det kan finnas mycket som är besvärligt med att lämna barn-/ungdomen för att bli vuxen. Svårigheter som ibland förvandlas till ett symtom som visar sig i vardagen. Det kan vara sådant som ledsenhet, oro, prestationsångest, tvångshandlingar, fobier, ätstörningar, att du skadar dig själv, känner obehag att gå till arbetet eller till universitetet eller något annat som skapar problem för dig. Syftet med psykoterapi är att tillsammans med terapeuten begripliggöra och försöka finna ord för vad du gör, känner och tänker så att du mår bra.

<<bakåt fortsätt>>